Szolgáltató megnevezése: Mobilredfox korlátolt felelősségű társaság

Székhelye: 3300 Eger, Kistályai út 5.

Adószáma: 25540998-2-10

Cégjegyzékszáma: 10-09-035724

E-mail címe: info@mobilfox.hu

Képviseli: Diller Kevin ügyvezető

 

Adatfeldolgozó megnevezése: Shopify International Ltd.,

Székhely: Haddington Road, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Dublin 4, D04 XN32, Írország

Azonosító, jegyzékszám: IE560279

Ellátott tevékenység: webszerver szolgáltatás, webshop működtetése

 

Adatfeldolgozó megnevezése: Google Ireland Limited

Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Azonosító, jegyzékszám: 368047

Ellátott tevékenység: weboldal analitika

 

Adatfeldolgozó megnevezése: Klaviyo Inc.

Székhely: 125 Summer St Fl 6, Boston, Massachusetts, 02111, Amerikai Egyesült Államok

Azonosító, jegyzékszám: 5210772

Ellátott tevékenység: email marketing

 

Adatfeldolgozó megnevezése: Gorgias Inc.

Székhely: 768 Harrison St, San Francisco, California, 94107, Amerikai Egyesült Államok

Cégjegyzékszám: 3976615

Ellátott tevékenység: ügyfélszolgálati helpdesk szoftver

 

Adatfeldolgozó megnevezése: Infobip Ltd.

Székhely: EC4V 6BW, Fifth Floor, 35-38 New Bridge Street, London, Egyesült Királyság

Azonosító, jegyzékszám: 7085757

Ellátott tevékenység: SMS direkt marketing

 

Adatfeldolgozó megnevezése: Falus Tamás egyéni vállalkozó

Székhely: 1133 Budapest, Pannónia u. 64. B. ép. 5. em. 25. ajtó, Magyarország

Azonosító, jegyzékszám: 43659688

Ellátott tevékenység: egyedi szoftverfejleszés

 

Adatfeldolgozó megnevezése: KBOSS.hu Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., Magyarország

Azonosító, jegyzékszám: 01 09 303201

Ellátott tevékenység: számlázás


 

Jogi nyilatkozat

A jogi nyilatkozat hatálya

Jelen jogi nyilatkozat (a továbbiakban: nyilatkozat) hatálya alá tartozik a mobilredfox korlátolt felelősségű társaság (székhely: 3300 Eger, Kistályai út 5., cégjegyzékszám: 10-09-035724; adószám: 25540998-2-10; képviseli: Diller Kevin ügyvezető, a továbbiakban: szolgáltató) által, illetve javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett https://mobilfox.com/hu-hu/ internetes weboldal (a továbbiakban: weboldal).

Jelen weboldal kizárólag a magyarországon élő személyek részére készült, így a termékekre, szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó valamennyi információ kizárólag az adott országra vonatkozik.

Felhasználási feltételek

A weboldal használatának feltétele, hogy az interneten böngészők (a továbbiakban: látogató) elfogadják a jelen nyilatkozatban foglaltakat. A látogató a szolgáltató által üzemeltetett weboldalra történő belépéssel, illetve a weboldalon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen nyilatkozatot megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A látogatók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják, az alábbiak szerint:

A weboldalra mutató hivatkozást (link) bárki szabadon használhatja, a felhasználás módja és terjedelme azonban nem járhat az alábbi pontokban foglaltak sérelmével: - tilos a szolgáltatóval fennálló kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése. - a látogató a weboldallal összefüggésben, vagy azzal kapcsolatosan nem tehet közzé valótlan információt, így különösen valótlan vagy megtévesztő információt a szolgáltató által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban. A szolgáltató logójának, védjegyeinek bármely módon történő felhasználása kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

Weboldal tartalma és a szellemi tulajdon joga

A weboldal arculata, tartalma egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alatt áll. Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a szolgáltató kizárólagosan jogosult.

A szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy annak bármely részét bármilyen formában sokszorosítani, másolni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha a szolgáltató kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi.

Tilos a tartalomból eredő vagy azon alapuló bármi nemű dokumentum, anyag készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését.

Tilos a weboldalon fellelhető bármely információnak a szolgáltató előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további internetes felhasználása, forgalmazása.

A szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a látogatók a weboldalt, vagy annak részeit, saját személyes használatra, saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák.

A szolgáltató a weboldal tartalmának egészét vagy részét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy törölheti.

Amennyiben a látogató önkéntesen anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is), küld a weboldalon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra a szolgáltató ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen.

Figyelemmel a fentiekre, a látogató csak az általa készített vagy olyan egyéb anyagokat küldhet a szolgáltató számára, mely kapcsán kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

A szolgáltató felelőssége

A szolgáltató a weboldalon elhelyzetet tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére törekszik és minden tőle elvárhatót megtesz a tartalom megbízhatóságának fenntartása érdekében.

A látogatók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják.

A szolgáltató nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a weboldal használatából ered, valamint mely az esetlegesen helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

A szolgáltató a weboldalról elérhető, harmadik fél által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el, azonban a harmadik fél által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem.

A látogató tudomásul veszi, hogy a szolgáltató nem felelős a weboldal használatának következményeként a látogató számítógépében, eszközében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a látogató számítógépéhez, eszközéhez, valamint hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért, továbbá bármely harmadik félnek felróható, vagy „vis maior” eseménnyel összefüggő kárért.

Adatbiztonság

A látogatók nem sérthetik meg, valamint nem tanúsíthatnak olyan magatartást, mellyel megkísérlik megsérteni a weboldal biztonságát, így különösen: - tilos a hozzáférés a nem a látogató számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a látogató nem jogosult; - tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit; - tilos beavatkozást megkísérelni bármely látogató, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a weboldalon, a weboldal túlterhelése [overloading], „elárasztása” [flooding], „spamelése”, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy „összeomlasztása” [crashing]); - tilos a nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését.

Személyes adatok kezelése

A szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a látogatók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos Európai Uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a vonatkozó adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan információbiztonsági és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát, bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja.

A szolgáltató önálló adatkezelési tájékoztatója a weboldalán elérhető, és a hatályos európai uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a vonatkozó adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően, kellő tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről.

Felhasználási feltételek módosítása

A szolgáltató fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben.